Tiếp điểm AmpeUTONICS S Ampe-CBM

17.000

Kiểu tiếp điểm: Contact only – SPST (1NC) – AmpegNi10 – Bắt vít

Description

17.000&nbsp₫
Mua từ: 10+ 16.500&nbsp₫
60+ 15.900&nbsp₫
100+ 15.300&nbsp₫
17.000&nbsp₫ Mua từ: 10+ 16.500&nbsp₫ 60+ 15.900&nbsp₫ 100+ 15.300&nbsp₫
Contact only
SPST (1NC)
AmpegNi10
Bắt vít
Khối tiếp điểm phụ cho công tắc tơ
Công tắc, Nút nhấn
L2RR series, L3RF series, S2BR series, S2ER series, S2KR series, S2PR &nbsp –series, S2SR series, S2TR series, S3KF series, S3PF series, S3PR series, S3SF series, SQ3PFS series […]
6 Ampe at 250V AmpeC, 10 Ampe at 110V AmpeC
Lắp phía sau
Trắng
11g
CE, E AmpeC, IC, UL, KC, PSE