Mô đun nguồn OMRON CJ1W-PD025

$4,785.60

Nguốn cấp: 24 Vôn 1 chiều – Điện áp đầu ra: 5 Vôn 1 chiều, 24 Vôn 1 chiều – 5 Ampe, 0.8 Ampe – 25W

Description

4.785.600&nbsp₫
4.785.600&nbsp₫
24 Vôn 1 chiều
5 Vôn 1 chiều, 24 Vôn 1 chiều
5 Ampe, 0.8 Ampe
25W
No
Mô đun nguồn PLC
30W
Screw terminals
Gắn thanh ray DIN
Trong nhà
0…55 độ C
10…90%
335g
90 milimet
81.6 milimet
CE
CPU: CJ1 series, CPU: CJ2 series