Cảm biến sợi quang loại thu-phát AmpeUTONICS FT-420-10

$328.00

Thu – phát (cả bộ) – Khoảng cách phát hiện: 500 milimet – Đường kính vật cảm biến nhỏ nhất: 1 milimet – Môi trường hoạt động: Tiêu chuẩn – Chiều dài sợi quang: 2m

Description

328.000&nbsp₫
Mua từ: 10+ 316.100&nbsp₫
60+ 304.200&nbsp₫
100+ 292.400&nbsp₫
328.000&nbsp₫ Mua từ: 10+ 316.100&nbsp₫ 60+ 304.200&nbsp₫ 100+ 292.400&nbsp₫
Thu – phát (cả bộ)
500 milimet
1 milimet
Tiêu chuẩn
2m
Sợi quang
Threaded cylinder
Top view
R30
Plastic
Standard type
-40…70 độ C
7 milimet
2.02m
E AmpeC, Rohs